BOUWER MANAGEMENT & COACHING - Training Stressreductie
BOUWER MANAGEMENT & COACHING - Leiderschap | Inzetbaarheid | Performance | Communicatie

INDIVIDUELE TRAINING HARTCOHERENTIE
Stress reducerend -Effectief - Krachtig  
 
Deze training is een effectieve manier om optimaal te presteren en in balans te komen. 
Het is een wetenschappelijk bewezen methode die werkt aan het optimaliseren van je prestatieniveau en het reduceren van stress door het vergroten van je hartcoherentie. 

Met het trainen van de hartcoherentie kan uw reflexsnelheid, concentratie, emotionele controle en het helder denken verhoogd worden. 

ACHTERGROND
De verbinding tussen het brein het het hart is wetenschappelijk vastgesteld. Hierbij spelen complexe mechanismen een rol, waarbij nog niet altijd een volledige wetenschappelijke verklaring is gevonden. Daar wordt vandaag de dag veel onderzoek naar gedaan.

Steeds duidelijker wordt dat hoe beter u in staat bent om op de golven van uw emotie (letterlijk: energie in beweging) te kunnen voortbewegen, hoe meer regie u zet op het versterken van mentale kracht. Wat ook een positief meetbaar fysiek gevolg heeft.

Uw hart klopt in een bepaald ritme. Door fysieke en emotionele gebeurtenissen verandert uw hartritme.
Zo gaat uw hart b.v. niet alleen sneller kloppen tijdens intensief sporten, maar ook door bijvoorbeeld spanning tijdens een wedstrijd.
 
Uw hartritme is variabel. De ene keer klopt uw hart sneller dan de andere keer. We noemen dit uw hartritmevariabiliteit (HRV). 
In deze wisselingen van hartslagen kan wel een bepaalde regelmatigheid zitten. De mate van samenhang (regelmatigheid) van de hartritme-variabiliteit wordt hart-coherentie genoemd.

TRAINING
Met biofeedback kunt u meten hoe coherent of incoherent u bent. Met de HRV-meting maakt u dit zichtbaar. Via een vingersensor meet u de verandering van hartslag tot hartslag welke zichtbaar is op een scherm.

Tijdens het persoonlijke intakegesprek stelt u samen met de coach uw persoonlijk doel vast en maakt u een plan van aanpak voor de voorliggende zes weken.
In deze zes weken maken drie gespreks- en oefenmomenten met en bij de coach onderdeel uit van deze training.
Tussendoor oefent u dagdagelijks in uw eigen omgeving 15 minuten met de door Bouwer Management & Coaching in gebruikleen gestelde Q-coach. In korte termijn zult u resultaat bemerken. oefenen.

Training van de hartcoherentie wordt succesvol toegepast in de sportwereld, in het bedrijfsleven, op scholen en in de gezondheidszorg.

Geïnteresseerd? Bel voor een vrijblijvend gesprek, waarna u uw inschrijving definitief kunt maken.