Nieuws & Reactie
BOUWER MANAGEMENT & COACHING - Leiderschap | Inzetbaarheid | Performance | Communicatie
Nieuws & Reactie

december 2011

Bouwer Management & Coaching wenst u mooie dagen en een sportief 2012!

 
 
 
 
 
Bouwer Management & Coaching
wenst u mooie dagen
en een sportief 2012!

Lancering van de Body & Mind Scan!

De Body & Mind Scan:Uw persoonlijke fysieke en mentale screening
 
Optimale aandacht voor het welzijn en de inzetbaarheid van u en uw medewerkers is op elk niveau in uw organisatie belangrijk.Zeker gezien de maatschappelijke ontwikkeling waarbij uw medewerkers langer doorwerken en daarmee inzetbaar wíllen zijn en blijven.U als werkgever kunt uw medewerkers hierbij faciliteren door effectieve interventies in te zetten.De Body & Mind Scan is daar een voorbeeld van.Deze hoogwaardige scan, die gebaseerd is op de nieuwste wetenschappelijke inzichten geeft een totale screening van de persoonlijke gezondheid, de leef-, denk-, en de gedragsstijl.

Inspirachtig, nieuwsflits december 2011 is uit!

Inspirachtig
nieuwsflits Bouwer Management & Coaching
december 2011
 
 
Met hierin:
 
Succes
 
Topsport & Coaching
 
Workshop 'Mensen Lezen'
 
Activiteitenagenda Q1 2012
 
 

Vergroot je waarde! Ontwikkel je talent!

De huidige werksituatie stelt aan de professional eisen als aan een topsporter.
In de topsport beseft ieder dat ondersteuning door een professionele coach absoluut voorwaarde is om tot topprestaties te komen.
Steeds meer werkomgevingen raken hiervan doordrongen.
Volgens diverse onderzoeken van o.m. NIPO, Unique  en resultaten van de MKB Marktmonitor 2011 is coaching zelfs het meest effectieve HRD-instrument.
 
Geen twee topsporters zijn gelijk. Daarom gaat het bij coaching net als in de sport om maatwerk.

Licentiehouder Mind Sonar

Elles Bouwer is met ingang van 1 december 2011 officieel licentiehouder van Mind Sonar.
 
Mind Sonar is een denkstijltest die meet hoe iemand denkt en wat hij/zij belangrijk vindt.
Binnen Bouwer Management & Coaching wordt dit ingezet als Mind Scan in individuele coachingstrajecten, teamontwikkeltrajecten en als gevalideerd en betrouwbaar assessment voor een objectieve meting van de competenties van een kandidaat, afgezet tegen de functie eisen of het wensprofiel die door een organisatie zijn vastgesteld.