Lancering van de Body & Mind Scan!
BOUWER MANAGEMENT & COACHING - Leiderschap | Inzetbaarheid | Performance | Communicatie
Nieuws & Reactie

Lancering van de Body & Mind Scan!

De Body & Mind Scan: Uw persoonlijke fysieke en mentale screening
 
Optimale aandacht voor het welzijn en de inzetbaarheid van u en uw medewerkers is op elk niveau in uw organisatie belangrijk. Zeker gezien de maatschappelijke ontwikkeling waarbij uw medewerkers langer doorwerken en daarmee inzetbaar wíllen zijn en blijven. U als werkgever kunt uw medewerkers hierbij faciliteren door effectieve interventies in te zetten. De Body & Mind Scan is daar een voorbeeld van. Deze hoogwaardige scan, die gebaseerd is op de nieuwste wetenschappelijke inzichten geeft een totale screening van de persoonlijke gezondheid, de leef-, denk-, en de gedragsstijl.
 
Wat wordt gemeten?
De Body & Mind Scan bestaat uit twee onderdelen.
De Body Scan screent de functie van de (vitale) orgaansystemen (longen, hart, hersenen, nieren, lever, darmen) en de functionaliteit van het bewegingsapparaat en de hormoonhuishouding. Daarnaast meet het op een niet-invasieve manier belangrijke parameters als cholesterol, glucose, de BMI, de vochtbalans, het zuur-base evenwicht en de oxydatiestatus in het lichaam.
Hiermee wordt inzicht verkregen op de risico’s op het gebied van de gezondheid. Het biedt de mogelijkheid om deze risico’s te monitoren in de tijd. Dit onderdeel van de scan is gebaseerd op de Electro Interstitial Scan (EIS).
 
De Mind Scan (Mind Sonar) brengt in dertien facetten of dimensies denkstijlen in beeld; het is een soort rontgenapparaat voor het menselijk denken. Het geeft een duidelijk beeld van de persoonlijke, unieke denkstijl en maakt hiermee gedragspatronen zichtbaar.
 
De Body & Mind Scan verhoogt het bewustzijn van persoonlijk welbevinden en gedrag.
De scan creëert inzicht en leidt tot praktische handvaten ten behoeve van gerichte en effectieve acties, die aansluiten op de persoonlijke verantwoordelijkheid van uw medewerker ten aanzien van eigen inzetbaarheid.
Het resultaat is voor u zichtbaar in gemotiveerde medewerkers, die actief en duurzaam bijdragen aan uw bedrijfsdoelstellingen.
 
Bent u geinteresseerd en wilt u meer weten over deze screening?
Download dan onze brochure en/of neem vrijblijvend contact met ons op.
 
De Body & Mind Scan is een co-productie tussen Medica Plus en Bouwer Management & Coaching.

0 Reacties op Lancering van de Body & Mind Scan! :

Comments RSS

Voeg een reactie toe:

Je naam:
E-mailadres: (vereist)
Website:
Reactie:
Maak je tekst groter, vetgedrukt, schuingedrukt en meer met HTML tags. Zo werkt het.
Post Comment