Nieuws & Reactie
BOUWER MANAGEMENT & COACHING - Leiderschap | Inzetbaarheid | Performance | Communicatie
Nieuws & Reactie

maart 2012

Gezond bedrijf, slim ondernemerschap!

Artikel 'Gezond Bedrijf', 20 maart 2012:
 
'Duurzaam ondernemen betekent ontwikkelen',
een gezond bedrijf werkt actief aan beweging en ontwikkeling'.
 
Een gezond bedrijf investeert duurzaam in de toekomst. Juist nu, in het huidige economisch klimaat, is het welzijn en de inzetbaarheid van elke medewerker van wezenlijk belang, voor werknemer én werkgever.
Een gezond bedrijf werkt dan ook actief aan beweging en ontwikkeling van haar medewerkrs: Een gezond bedrijf wacht niet af, maar maakt keuzes en neemt haar verantwoordelijkheid.

(Voor) ZomerAvond Lezingen bij Bouwer Management & Coaching

Lentekriebels?
 
Vanaf eind mei organiseert Bouwer Management & Coaching 4 (voor) ZomerAvond Lezingen met inspirerende onderwerpen rondom het thema innovatie en ontwikkeling.
 
Naast gerenormeerde sprekers is dit ook een podium voor jong talent die graag een lezing wil verzorgen. Jeff Gaspersz, hoogleraar Innovatie en Creativiteit verbonden aan Neyenrode, zal de cyclus op donderdagavond 14 juni openen en een lezing verzorgen. Vanuit het Franklin Covey Instituut zal Erik van Nieuwpoort het stokje overnemen.

Coaching in relatie tot duurzame inzetbaarheid

De uitkomst van het Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2012 geeft als belangrijkste interventie dat 47% van de ruim 4200 ondervraagden kiest voor meer zelfregie: vergroting vd eigen verantwoordelijkhei voor werk & loopbaan.
 
60% kiest voor een persoonlijk ontwikkelbudget, gericht op langer, gezonder en anders werken
 
En 91% van de respondenten zegt dat er nu, vandaag, met duurzame inzetbaarheid moet worden begonnen