Het geheim van kleurrijke mensen
BOUWER MANAGEMENT & COACHING - Leiderschap | Inzetbaarheid | Performance | Communicatie
Nieuws & Reactie

Het geheim van kleurrijke mensen


Wij mensen hebben verschillende kwaliteiten in huis om met de wereld waarin wij leven om te kunnen 
gaan en de taken te vervullen die we willen volbrengen. 
Met deze diversiteit aan talenten en competenties geven wij kleur aan het leven. 
De mate waarin wij als individu in staat zijn onze kwaliteiten in te zetten, wordt uitgedrukt 
in een maatstaf die 'gedragsflexibiliteit' wordt genoemd.


De GedragsFlexibiliteitSchaal (GFS) geeft een beeld van je gedragsflexibiliteit en hoe deze over 
de acht 'kerncompetenties', die er aan ten grondslag liggen, is verdeeld. 
Daarnaast verschaft de GFS inzicht in de aanwezige talenten, 
maar ook in de taak of dat gedrag waartoe we wél in staat 
zijn, maar waarmee we energie verliezen.

 Vanuit de intensieve samenwerking met Coaching Nederland biedt Bouwer Management & Coaching 
sinds dit voorjaar deGedragsflexibiliteit Scan® aan.
Met behulp van deze innovatieve scan kan de persoonlijke ontwikkeling worden gemeten.

Deze 360 graden feedback methodiek analyseert de beeldvorming op acht primaire gedragskenmerken 
en 48 competenties.
Door mensen in de persoonlijke sfeer uit te nodigen de vragenlijst in te vullen, ontstaat een zuiverder 
beeld van de eigen GedragsFlexibiliteit.
Een uitgebreide rapportage levert een beeld over welke competenties authentiek zijn en 
tot je 'talenten' behoren evenals welke competenties zijn ´aangeleerd´ en daarom 
meer energie kosten. 

Nadere bestudering van de achterliggende waarden en de vergelijking met de gemiddelden 
van anderen levert meer inzicht op in de karakterstructuur en hoe jezelf verder te ontwikkelen. 

De set van acht kerncompetenties is opgebouwd uit vier paradoxale gedragsstijl-assen: 

Formeel-Informeel
Controlerend-Ondernemend
Introvert-Extrovert
Mensgericht-Taakgericht

Paradoxaal wil zeggen dat de kwaliteiten aan de uiteinden van de assen tegengesteld aan elkaar lijken.
Het is te begrijpen dat de mate waarin iemand de (schijnbaar) tegengestelde gedragscomponenten 
tot zijn beschikking heeft diens gedragsflexibiliteit toeneemt. 
De ontwikkeling van gedragsflexibiliteit is derhalve een sleutel tot zowel (zakelijk) succes als een 
sterk geluksgevoel in het leven.

De investering voor deze Scan, de analyse en interpretatie bedraagt €295,-- (excl. BTW).
Nieuwsgierig?
Maak een afspraak.
0 Reacties op Het geheim van kleurrijke mensen:

Comments RSS

Voeg een reactie toe:

Je naam:
E-mailadres: (vereist)
Website:
Reactie:
Maak je tekst groter, vetgedrukt, schuingedrukt en meer met HTML tags. Zo werkt het.
Post Comment