Nieuws & Reactie
BOUWER MANAGEMENT & COACHING - Leiderschap | Inzetbaarheid | Performance | Communicatie
Nieuws & Reactie

oktober 2016

ESF-Subsidies beschikbaar!

LET OP: Op 14 november a.s. opent de inschrijftermijn voor de aanvraag van ESF-subsidies die beschikbaar worden gesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ontwikkelgerichte Team & Organisatietrajecten (leertrajecten), cultuurtrajecten, trajecten gericht op mobiliteit (loopbaan in en extern) en trajecten ter bevordering van welbevinden en stressreductie vallen onder meer onder de aanvraagcriteria.

Met deze subsidie kunt u een externe adviseur inhuren voor het verkrijgen en implementeren van advies om de duurzame inzetbaarheid van het personeel te vergroten en hen tot op hogere leeftijd gezonder, competenter, langer en productiever te laten doorwerken.

Sponsoring


Bouwer Management & Coaching is sponsor van F. Breeman BMW Rotterdam Basketbal Dames 1 en dat laten we zien! Credit foto:Rogier Bos Photography.

.Nieuw: Communicatie in Vakmanschap, excelleren in communiceren'

Op verzoek en ontstaan uit de vraag naar aanleiding van de campagne'Samen Beslissen: een betere zorg begint met een goed gesprek', een gezamenlijk initiatief van de Federatie Medisch Specialisten, het Ministerie van Volksgezondheid en de Patiëntenfederatie Nederland, heeft Bouwer Management & Coaching 'Communicatie in Vakmanschap'  ontwikkeld.De lancering van de 'Betere zorg begint met een goed gesprek' welke op 4 oktober j.l. werd ingezet, moet leiden tot een verbetering van de communicatie in elke spreekkamer.