ESF-Subsidies beschikbaar!
BOUWER MANAGEMENT & COACHING - Leiderschap | Inzetbaarheid | Performance | Communicatie
Nieuws & Reactie

ESF-Subsidies beschikbaar!

LET OP: Op 14 november a.s. opent de inschrijftermijn voor de aanvraag van ESF-subsidies die beschikbaar worden gesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ontwikkelgerichte Team & Organisatietrajecten (leertrajecten), cultuurtrajecten, trajecten gericht op mobiliteit (loopbaan in en extern) en trajecten ter bevordering van welbevinden en stressreductie vallen onder meer onder de aanvraagcriteria.

Met deze subsidie kunt u een externe adviseur inhuren voor het verkrijgen en implementeren van advies om de duurzame inzetbaarheid van het personeel te vergroten en hen tot op hogere leeftijd gezonder, competenter, langer en productiever te laten doorwerken.

De aanvraag kan worden ingediend tot 25 november en er is in totaal 13 miljoen beschikbaar voor dit tijdvak. De aanvragen worden beoordeeld op 'first come first serve' en per aanvraag kan maximaal € 10.000,-- worden uitgekeerd.

Mijn ervaring van voorgaande jaren is dat het zeer de moeite loont om dit in te zetten!0 Reacties op ESF-Subsidies beschikbaar!:

Comments RSS

Voeg een reactie toe:

Je naam:
E-mailadres: (vereist)
Website:
Reactie:
Maak je tekst groter, vetgedrukt, schuingedrukt en meer met HTML tags. Zo werkt het.
Post Comment