Tijd & Managen
BOUWER MANAGEMENT & COACHING - Leiderschap | Inzetbaarheid | Performance | Communicatie
Nieuws & Reactie

Tijd & Managen

Vorige week werd ik uitgenodigd voor vervolggesprek bij een organisatie actief binnen het segment van de zakelijke dienstverlening. 
De vraag lag eerder voor om een training timemanagement in te richten voor de collega's werkzaam binnen de Commerciële afdeling en de afdeling Innovatie en Development. 
Hoe ik daar tegen aan keek en wat ik hierop kon betekenen. 
De productiviteitsgrens werd niet behaald, medewerkers hadden moeite met het prioriteren van het werkaanbod en in het kader van het beleid rond duurzame inzetbaarheid moesten een aantal acties worden ingezet.

Het mag duidelijk zijn, opdrachten pak ik graag op. En als het gaat om het aan de slag gaan met mensen, het bieden van inspiratie ten behoeve van het creëren van beweging en richting geven aan effectiviteit en efficiëntie praat ik graag mee.

Mijn gesprekspartners moesten wel even schakelen op de vorm welke ik naar aanleiding van hun input aanbood. Mijn uitgangspunt dat tijd een gegeven is en buiten onze wil ligt, maar dat aandacht beter controleerbaar is en daarmee beter beheersbaar, werd aanvankelijk wat aarzelend ontvangen.Tenslotte hadden ze toch heel goede ervaringen met het geven van timemanagement trainingen. 
Op mijn vraag wat het hen had opgeleverd bleef het antwoord steken op bruikbare tips welke collega's konden toepassen. Met hun toevoeging dat het helaas nog geen zichtbaar effect had op onder meer de productiviteitstoename en ervaren werkdruk.
Gebruik makend van dat wat inmiddels aan inzichten uit eerdere trainingen was verkregen maakte ik een voor hen verrassende koppeling met ontstane patronen in het denken, hieruit ontstaan gedrag en bedrijfscultuur en de beïnvloedbaarheid daarvan.

Doorpratend ontstond veel energie op recente wetenschappelijke inzichten en daarmee discussie en brainstorm rond de limieten en mogelijkheden van de menselijke aandacht, de werking van het brein, aandachtspieken, chronotypes en maatwerk, gewoontes en rituelen, de-activiatie en (dag)dromen.

De volgende overlegafspraak staat gepland in de agenda. De totstandkoming van verdere begeleiding en ondersteuning wordt vervolgd. Met als uitgangspunt: 'zonder aandacht is tijd waardeloos'.

# inspiratie, # Geraerts&Elberse,  # MindSonar, # MindSan0 Reacties op Tijd & Managen:

Comments RSS

Voeg een reactie toe:

Je naam:
E-mailadres: (vereist)
Website:
Reactie:
Maak je tekst groter, vetgedrukt, schuingedrukt en meer met HTML tags. Zo werkt het.
Post Comment