Nieuws & Reactie
BOUWER MANAGEMENT & COACHING - Leiderschap | Inzetbaarheid | Performance | Communicatie
Nieuws & Reactie

juni 2017

Menslicht en Talent

'Talent hebben is goed. Ambitie is beter. Een (werk)omgeving waarin mensen jou zien staan en zitten, het best'.

Een geweldige spreker en vernieuwend denker vind ik Lidewey van der Sluis, o.m. hoogleraar Strategisch Talent Management Nyenrode Business Universiteit, visiting professor Berlin School of Creative Leadership en auteur van 'Haagse Hakken'. In de lezing welke ik mocht bijwonen, zoemde zij in op het belang van 'menslicht' en 'vuur' in relatie tot 'Flourishment'.

Plan, do, Trust!

Met de uitspraak' Niets is zo ongelijk als de gelijke behandeling van ongelijken' (prof. dr. Hans Galjaard), onderstreepte Mathieu Weggeman, hoogleraar Organisatiekunde/Innovatiemanagement, zijn visie op het leidinggeven aan professionals.


Als professional koop je je vrijheid door goed te zijn. Geef als leidinggevende de professional ruimte en vertrouwen. Blijf sturen op output om focus te houden en anarchisme te voorkomen.
'Professionals hebben recht op differentiatie, leidinggevenden moeten durven differentiëren en coaches moeten hen daarbij helpen' , zo geeft hij aan.